Plágium2000, Budapest, 2008-

Archive for the ‘2008’ Category

Kényelmetlen / Uncomfortable

In 1960's, 2008, fluxus, hungary, shoe on október 27, 2012 at 6:13 du.

Hajdu Bence – Hegedűs Fanni – Kótun Viktor – Zsadányi Hajnalka:

Kényelmetlen / Uncomfortable, object, after Gábor Altorjay (1968), 2008

original version at the 1993 Artpool exhibition 3×4

Az Első Multiplika Showt 2008-ban rendeztük meg abban a Liget Galériában, ahol anno Várnagy Tibor az Epigon kiállításokat is szervezte. Első multiplika shownk szervezésében is követtük Várnagyék korábbi kezdeményezését, amennyiben „egy olyan kiállítást szeretnénk létrehozni a Liget Galériában, amely a hangsúlyt ezúttal nem a végeredményre, a művek individuális aspektusára helyezi, hanem magára a folyamatra, a háttérben – vagy a kulisszák mögött – zajló »közös« szellemi munkára.”[1] Ennek az első shownak a rövid történetét fotóban és írásban dokumentáltuk a katalógusunkban és az interneten is.[2]

Hegedűs Fanni és Altorjay Gábor, Liget Galéria, Budapest, 2008

Még a kiállításépítéskor látogatott el hozzánk az éppen itthon tartózkodó Altorjay Gábor, aki nagy örömmel vette kezébe a Hegedűs Fanni, Hajdu Bence, Kótun Viktor és Zsadányi Hajnalka által elkészített Kényelmetlen c. munkáját. Mivel a mű nem azonos módon készült el, ezért kritizálta az alkotókat, de ugyanakkor elfogadta, hogy ez egy új verziója cipőmunkájának. Altorjay az általunk ismert fotóalapú reprodukciók alapján férfi cipőt használt és rajzszöget, míg a fiatalok női magassarkút (is) és szöget (is), így kombinálva a formákat, kvázi még érzékletessebbé téve a munka mondanivalóját. Altorjay hasonló örömmel fogadta a Rövidzárlat-készülék rekonstrukcióit is, illetve valamelyikünk való életből származó sztoriját, aki arról mesélt, hogyan használta még általános iskolában bármiféle művészettörténeti ismeret nélkül az azonos megoldást az iskola áramkörének rövidre zárására, így szabotálva az oktatás menetét.


[1] Várnagy Tibor: Felhívás az első kortárs magyar epigon-kiállításra, Nappali ház, 1992/1, In: http://www.c3.hu/~ligal/138.htm, utolsó letöltés: 2012.08.13.

TG kártyák

In 2008, 2009, 2011, hungary, paper, stamp on december 5, 2011 at 11:53 du.

Tóth Gábor: Kártyák | Cards

a recept egyszerű: a szövegek bármilyen kivitelezése elfogadható –
nyomtatott digitálisan nyomtatott kézzel írt stbstb. a tartalom is csak annyiban
mérvadó hogy ha valakinek kedve támad átírni: hát tegye !

további TG kártyák | other cards from TG:

1 | 2 | 3 | 4

további TG multiplikák | other multiples by TG:

pecsét | stamp

maszk | masque

Molotov

In 2008 on november 1, 2011 at 11:27 du.

Lisa Kirk: Molotov Cocktail, 2007
(Glass bottle gilded in platinum and gold, cork, silk, filled with Revolution! fragrance)
Edition of 24, signed by the artist. 800 USD / 950 USD

 R. Lloyd Ming: Chinese Molotov Cocktails | Kínai Molotov Koktél, 2008
(Kínai boros üvegekben tibeti zászlók)

Abbas Akhavan: Correspondences | Levelezés, 2008
(Molotov cocktail and letter)

Vivi Bach & Dietmar Schönherr: Molotow Cocktail Party, 19??

Örkény István pecsétje

In 2008, hungary, Plágium2000, stamp on április 23, 2009 at 10:20 du.

Egyperces

Plágium2000: Örkény István Pecsétje | István Örkény’s Stamp, 2008

recept | recipe: Örkény István: Egyperces novellák | Minute Stories, Magvető, 1974

http://hu.wikiquote.org/wiki/Egyperces_novell%C3%A1k#Pecs.C3.A9t

Magyar utcakő

In 2008, hungary, Plágium2000, street on április 22, 2009 at 10:03 de.

Magyar utcakőGulyás Gyula: Magyar utcakő | Hungarian Cobblestone, 1972
Kiadó | edition: Plágium2000, 2008

Gulyás Gyula piros-fehér-zöldre festett utcakövet postázott Tót Endrének
(március 15. tiszteletére) 1972. március 13-án. forrás: Artpool.hu

„/Március 15 tiszteletére/ 1972 MÁRCIUS 13-án Tót Endre festőművésznek postáztam egy alkotásomat, amit 1972 MÁRCIUS 14-én kapott meg. Csomag tartalma egy 19 kg-os MAGYAR szürke utcai bazaltkő kocka, mely PIROS FEHÉR ZÖLD színre lett befestve.” Gulyás Gyula[1]

Erős és drága gesztus is postázni egy 19 kg-os utcakövet. A mail art úttörői postára adtak már sok lehetetlen tárgyat, de az utcakő (a szocialista avantgárd művészettörténet örökségében ráadásul) egy nagyon erős tárgy, amit a nemzeti trikolórral való fedés tovább erősít egy konkrét irányba. A sztálinista diktatúrában a nemzeti trikolór az ellenzékiség szimbolika rendszeréhez tartozott, ebben a kontextusban szép műnek tekinthető Gulyás mail art munkája, amivel üdvözli kollegáját. A mai napon sincs ez máskép: jóllehet megváltozott kontextusban, de a trikolór most is bizonyos politikai ellenzéki erők szimbolúmaként használatos, gyakran egymással látszólag rivalizáló csoportok esetében is.

2006-ban a kiprovokált, nemzeti börleszkbe illő zavargások során ugrott meg a nemzeti zászlós nemzeti radikális fiatalok merészsége és ezzel együtt trendisége. Ők kukákat borogattak és macskaköveket szedtek fel, hogy dobálják, vagy éppen halomba rakják, mire válaszul a rendőrség egy-egy szerencsétlenül jártat végigrugdosott a Rákóczi úton, vagy éppen kilőtte a szemét. Ezeknek az őszi napoknak állít emléket a Magyar utcakő általunk készített verziója: 2008-ban Hajdu Zsoltot kértem fel, hogy a 2006-os őszi  budapesti zavargások alatt gyűjtött belvárosi macskaköveket fesse be a nemzeti trikolórba.

Néhány jellegzetessége miatt összehasonlítható ez a mű Szentjóby Tamás 1969-es Csehszlovák rádió 1968 c. munkájával. Ennél a munkánál egy népi, háborús helyzetben használt gerillataktikának állított emléket multiplikamű formájában Szentjóby. 1968-ban a Varsói Szerződés hadseregei megszállták Csehszlovákiát és tevékenységeik során több tucat embert megöltek. Ebben az időben, minekutánna a hadseregnek ki volt adva az utasítás, hogy minden rádiót el kell kobozni az emberektől (hogy ne fejthesse ki hatását a Szabad Európa rádió propagandája), az emberek körében terjedni kezdett egy recept: „Hallgass újságpapírba csomagolt téglát az utcán!” Ez az akció bár látszólag egy egyszerű provokáció a megszálók felé, valójában méreteinél fogva jelentősen képes lassítani a hadsereg munkáját.

Szentjóby munkája annyiban állt, hogy a készen vett téglát magánmitológiájára jellemző kénnel fedi, s így állítja ki. „Hallgass kénnel borított téglát  galériában!” Szentjóby munkája hordozható háborúellenes emlékmű, tiszteletadás az emberek természetes találékonyságának. Ezzel ellentétben a Magyar utcakő mást jelent, mind az 1972-es, mind a 2008-as verziójában. 1972-ben (4 évvel Csehszlovákia megszállása után) az utcakő a nem aktív ellenállást szólítja meg, Tót Endre Talpra magyar avantgarde! munkájához hasonlóan, a korábbi korok aktív ellenállására emlékszik: olyan így ez a trikolór utcakő, mint évtizedekkel a kuruc felkelés után egy díszesre faragott fokos.

2008-ban viszont egy olyan fantáziátlan és gyökértelen közegben készült el az új verzió, amelyben a politikai erők könnyűszerrel vezetnek meg akár szélesebb rétegeket is. Egy, az alapvetően a társadalmi békétől és az elnyomott rétegek passzivitásától terhes korszakban jelentkező látvány lázongás utcaköveit preparálja ki giccses nippnek.


[1] Gulyás Gyula: kézirat, forrás: Artpool Művészetkutató Intézet 

Gazdasági válság

In 2008, 2011, food, hungary, video on április 22, 2009 at 9:51 de.

Gazdasági válság

Hajdu Zsolt: Gazdasági válság | Economical Crisis, 2008

*

http://ingyenmutargy.blog.hu/2009/01/13/ingyenmutargyak_utoelete

*

Mécs Miki produces the American version of the Economical Crisis sandwich during the 1st Multiple Picnic.

http://copyshopshow.wordpress.com/2009/06/19/economical-crisis/

*

Hajdu Zsolt produces both the classic and the American version of the multiple at the 1st Multiple Symposion.

Francia manikűr

In 2008, hungary on április 22, 2009 at 12:32 de.

French Manicure

Zsadányi Hajnal: Francia manikűr | French Manicure, 2008
filmes doboz, víz, diszperzit | film box, water, disperzit

Optimista doboz

In 2008, Plágium2000 on április 22, 2009 at 12:27 de.

Optimistic boxRobert Filiou: Optimista doboz No. 1 | Optimist Box No. 1, 1968
Kiadás | edition: Plágium2000

No. 1

Gránát ajándék eldobható katonával

In 2008, hungary on január 14, 2009 at 12:49 de.

SALE!

Berei Zoltán: Akció! Gránát ajándék eldobható katonával
Sale! Shell with throwaway toy soldier, 2008

A multiplika műfajról egy egyszerű, de jól körülhatárolt megfogalmazást majdhogynem lehetetlen adni, mivel minden egyes multiplika show egyszeri kerete kicsit másmilyennek mutatja a multiplika ideáját annak tág kontextusában. Az Első multiplika shown Berei egy közérthető pop melóval mutatkozott be, az Akció! Gránát – ajándék eldobható katonával, remekül illeszkedve az első show kontextuskijelölő hangulatában felsorakozó szinte már didaktikus geg multiplikáinak sorába. 

A Fluxus pionírjainak részeges szláv nagybátyja, a Dada, Zürichi emigrációban született, urbánus körülmények között, a varietékben bujkáló Leninekkel. Berei Dada képét ennél a tanult információnál jóval inkább saját származása határozza meg: Kenézlő ugyanis 1950-ig a Dadai-felső járásba tartozott, itt hozta létre Berei csapata a Dadai-felső falusi punk flux művészetet.* Berei legtöbb műve lokális, falusi történetében válik világosabbá, gyakran pedig éppen annak nagyvárosi kontrasztjában. Berei Kenézlőről jött le Budapestre, mindmáig falusi punknak tartja magát, sok munkáját saját csapatával közös játékokban hozza létre.

Ennek a több évtizedesnek mondható játéknak gyümölcsét hozza Berei közös helyzetbe a Budapesti Liget Galériában a Fluxus és Erdély Miklós univerzumával, ahol elveszti ugyan fétis-jellegét, ettől függetlenül, eredeti kontextusa háborítatlanul pörög tovább, hiszen a csapat nem függ a képzőművészeti közegtől.

http://www.photoblog.com/hyperdadamix/2008/12/20/sale-shell-with-throwaway-toy-soldier.html

http://www.photoblog.com/hyperdadamix/2008/12/21/multiplika-vsr.html

http://bereizoltan.blogspot.com/2008/12/sale-shell-with-throwaway-toy-soldier.html

http://bereizoltan.blogspot.com/2008/11/nemrkezik-eldobni.html

*

Berei Zoltán más gránátos melója. | Berei’s other shell-work.

Hiperfokális távolság

In 2008, bookwork, hungary, paper on január 12, 2009 at 8:40 du.

Jiperfokális távolság

Mészáros Márta, 2006-

A szerző “csekk-levelezése” évenként könyvmunkaként egybekötve.

Communal bills received by the author published as a yearly anthology bookwork.

Link: http://www.millesime.hu/

Other multiples of Mészáros Márta más multiplikái.

(Az alkotó  fotói)

Hiperfokális