Plágium2000, Budapest, 2008-

Archive for the ‘1960’s’ Category

Kényelmetlen / Uncomfortable

In 1960's, 2008, fluxus, hungary, shoe on október 27, 2012 at 6:13 du.

Hajdu Bence – Hegedűs Fanni – Kótun Viktor – Zsadányi Hajnalka:

Kényelmetlen / Uncomfortable, object, after Gábor Altorjay (1968), 2008

original version at the 1993 Artpool exhibition 3×4

Az Első Multiplika Showt 2008-ban rendeztük meg abban a Liget Galériában, ahol anno Várnagy Tibor az Epigon kiállításokat is szervezte. Első multiplika shownk szervezésében is követtük Várnagyék korábbi kezdeményezését, amennyiben „egy olyan kiállítást szeretnénk létrehozni a Liget Galériában, amely a hangsúlyt ezúttal nem a végeredményre, a művek individuális aspektusára helyezi, hanem magára a folyamatra, a háttérben – vagy a kulisszák mögött – zajló »közös« szellemi munkára.”[1] Ennek az első shownak a rövid történetét fotóban és írásban dokumentáltuk a katalógusunkban és az interneten is.[2]

Hegedűs Fanni és Altorjay Gábor, Liget Galéria, Budapest, 2008

Még a kiállításépítéskor látogatott el hozzánk az éppen itthon tartózkodó Altorjay Gábor, aki nagy örömmel vette kezébe a Hegedűs Fanni, Hajdu Bence, Kótun Viktor és Zsadányi Hajnalka által elkészített Kényelmetlen c. munkáját. Mivel a mű nem azonos módon készült el, ezért kritizálta az alkotókat, de ugyanakkor elfogadta, hogy ez egy új verziója cipőmunkájának. Altorjay az általunk ismert fotóalapú reprodukciók alapján férfi cipőt használt és rajzszöget, míg a fiatalok női magassarkút (is) és szöget (is), így kombinálva a formákat, kvázi még érzékletessebbé téve a munka mondanivalóját. Altorjay hasonló örömmel fogadta a Rövidzárlat-készülék rekonstrukcióit is, illetve valamelyikünk való életből származó sztoriját, aki arról mesélt, hogyan használta még általános iskolában bármiféle művészettörténeti ismeret nélkül az azonos megoldást az iskola áramkörének rövidre zárására, így szabotálva az oktatás menetét.


[1] Várnagy Tibor: Felhívás az első kortárs magyar epigon-kiállításra, Nappali ház, 1992/1, In: http://www.c3.hu/~ligal/138.htm, utolsó letöltés: 2012.08.13.

Reklámok

Hülő víz

In 1960's, fluxus, hungary, Plágium2000 on november 16, 2008 at 7:13 du.

Szentjóby Tamás: Húlő víz | Cooling Water, 1965
patikaüveg, víz | chemist flask, water
Edition Plágium2000, Liget Galéria, Budapest, 2008. december

patikaüveg és a beléje zárt meleg víz mint kétféle entitás összességében olyan áttetsző, steril objektumot eredményezett, amelynek a természetébe való külső beavatkozás kizárt, magától alakul, mint valamiféle metafizikus sors-szimbolika. Ez a metafora még erősen kötődik a metafizikus költészet világértelmezéséhez, de maga a tárgy már az élet és művészet összekapcsolására törekvő fluxus terméke.
Beszélgetés Szentjóby Tamással. Hangszalagra vette Beke László 1971. március 11-én. Közölve In: Jelenlét. Szógettó. Az ELTE BTK irodalmi-művészeti folyóirata, 1989/1-2. (14-15). 255-262.

“A puszta létezés állandó presszió alatt van, a valóság pressziója alatt” – mondja Szentjóby, majd így folytatja: “A Hűlő víz persze – remélem – nemcsak tragikumról való információjával hat, hanem a puszta automatikus és kényszerű változással is, mintegy a szemlélet olyan irányba fordítása, amely irány lényegtelennek látszik a hétköznapi élet súlyosabb presszióiban, de azért azt hiszem, ez kényszerű változás, ez az, hogy úgy mondjam, alábbhagyás, azaz intezivitás csökkenés, a hűlés eleve tragikus.” Szentjóby mondja 1971-ben: http://exindex.hu/print.php?l=hu&page=3&id=773

“Bare existence is under constant pressure, under the pressure of reality,” says Szentjóby, to continue thus: “Of course, the impact of Cooling Water – I hope – is due not only to the information it conveys about the tragic, but also to the automatic and destined change it embodies. It turns the approach in a direction that seems insignificant under the graver pressures of everyday life, but I still do believe that this destined change, this, so to say, abatement, decreasing intensity or cooling, is tragic as it is.” Szentjóby talking in 1971: http://exindex.hu/print.php?l=en&page=3&id=773

Hülő viz

Forrás: http://www.c3.hu/collection/koncept/images/stauby.html

*

A Hűlő víz – ahogy Peternák Miklós fölhívja rá a figyelmet – a Plágium 2000 kutatásai, vagy Szentjóby saját interpretációja révén csak az általuk készített 2008-as multiplika idején válik fluxus objektté, pontosabban a fluxus gondolkodás explicit produktumává.

Forrás: Kürti Emese: Ezoterikus avantgárd. A koncept/konceptuális paradigma

*

Hülő viz

Forrás: http://www.utikalauz.hu/magyarorszag/hazajaro/Pecs-2006.html

Link: Csehszlovák rádió 1968, StAuby

Csehszlovák rádió 1968

In 1960's, 2008, fluxus, hungary, Plágium2000, street on november 4, 2008 at 3:07 du.

StAuby Tamás, 1969

“Bricks that Czech artist Tamás St. Turba painted to look like radios during the repression that followed the Prague Spring uprising of 1968. The bricks were intended to weigh down the Czech police who confiscated anything defined as a radio.” – Lynn Zelevansky

source: http://leroyspinkfist.blogspot.hu/2012/07/tamas-st-turba.html

*

When a military decree prohibited the people from listening to the radio, a recipe was invented, and since it did not request talent, skill, knowledge, mastership, virtuosity, etc., anybody could make it in the sense of Fluxus, many people realized it: “Listen to a newspaper-covered brick on the street!”. So, the soldiers confiscated thousands of this non-art-art pieces all around the country.

The Czechoslovak Radio 1968 was made in 1969 following the original recipe slightly changed to a portable memorial against war as homage to the natural inventiveness of the people: “Listen to a sulphur-covered brick on the street!”. It is an unlimited multiple, I made several of them occasionally during the following years. (I don’t know if it was made later by someone else also.)

Read more from source:
http://www.translocal.org/revolutioniloveyou/stauby.html

Link: http://artpool.hu/Fluxus/3×4/StAuby_radio.html

*

Csehszlovák rádió 1968 gyár

Csehszlovák rádió 1968 gyár, 2008
(Fotó Szentjóby Tamástól)

*

source: http://leroyspinkfist.blogspot.hu/2012/07/tamas-st-turba.html