Plágium2000, Budapest, 2008-

Archive for 2008. november|Monthly archive page

Para pintar el arco iris

In 2008, 2011, video on november 27, 2008 at 9:38 du.

Para pintar el Arco Iris

Antonio Gomez, 1996 – Plágium2000 Kiadás, 2008

(Szivárványfestéshez)

*

 Kangiszer Dóra produces the multiple at the 1st Multiple Symposion.

para pintar el arco iris

Link: http://fresno.pntic.mec.es/jalfar1/apec/artistashtm/gomez.htm

http://copyshopshow.wordpress.com/2009/05/15/for-rainbow-painting/

*

disparos de luz

Disparos de luz, 1993

(Fénysugarak)

Link: http://www.museovostell.org/coleccion2.htm

Ajándék ex-eknek

In 2008, 2011, video on november 22, 2008 at 12:55 de.

Kaszás Tamás: Ajándék Exeknek | Gift for Exes , 200?

*

Kaszás Tamás and Kótun Viktor produce the multiple at the 1st Multiple Symposion.

*

Link: statuette – kisplasztika – tárgymontázs – montage d’objet

Link: http://copyshopshow.wordpress.com/2009/05/27/gift-for-exes/

Újságtorta

In 2008, 2009, 2011, fluxus, food, hungary, paper, Plágium2000 on november 22, 2008 at 12:35 de.

Erdély Miklós: Újságtorta | Newspapercake, 1967

“Újságtorta-tervét 1967-ben Altorjay Gábor realizálta.” (Beke László, 1993)

Link: http://artpool.hu/Fluxus/3×4/Erdely_ujsagtorta.html

Újságorta

Plágium2000 Kiadás, Első multiplika show, Liget Galéria, 2008

"Ez már majdnem olyan, mint az eredeti!"

Plágium2000 Kiadás, Első multiplika show, Liget Galéria, 2008

Prágai kenyér

In Uncategorized on november 16, 2008 at 7:51 du.

Pragerbrot

Wolf Vostell, 1968

(Prager Brot)

Schmieder writes about the history of this multiple: “Dieses Objekt hat seinen Ursprung in den Ereignissen des August 1968. Feelisch und Vostell sahen beide im Fernsehen die Bilder vom Einmarsch der russischen Truppen in Prag. In vielen Fernsehberichten wurde auch der Widerstand der Bevölkerung gegen den Einmarsch gezeigt, solange die Berichter­stattung zu diesem Thema noch möglich war. Einer dieser Berichte zeigte auch einen Blick in eine Prager Bäckerei, in der Brote hergestellt waren, die auf der Oberseite aus zu­sätzlichem Teig Buchstaben aufgebacken hatten, die dann Worte bildeten wie Dubcek oder das tschechische Wort für Frieden. Beiden, Vostell und Feelisch, war auch das soge­nannte „Russische Brot” geläufig, ein Backspezialität aus dunklem Teig, bei Kindern beliebt, die einzelne Buchstaben als Gebäck formte.
Auf dem Hintergrund der empörten Gefühle anläßlich des Einmarschs ergab sich der dringende Wunsch Vostells, eine Arbeit zum Thema Tschechoslowakei anzufertigen. Zunächst sollte die Arbeit in Anlehnung an die originalen Prager Brote in Remscheid ge­fertigt werden, Recherchen Feelisch ergaben jedoch, daß sich keine Bäckerei in der Lage sah, solche Brote mit Buchstaben herzustellen. Als Vostell dies erfuhr, machte er einen Alternativvorschlag: Man solle sich doch einfach handelsübliche Brote besorgen, diese in Anspielung auf den Beinamen Prags als „Goldene Stadt” mit Gold bestreichen und ein Fieberthermometer in die Brote stecken, um zu zeigen, hier kocht etwas, hier ist es heiß. Fieberthermometer, die Zehntelgrad anzeigen, waren jedoch zu teuer, und so griff Feelisch auf die preiswert in großen Stückzahlen zu besorgenden Badethermometer zurück.

forrás: http://www.oto-housebooks.com/VICE-Versand.html

Hülő víz

In 1960's, fluxus, hungary, Plágium2000 on november 16, 2008 at 7:13 du.

Szentjóby Tamás: Húlő víz | Cooling Water, 1965
patikaüveg, víz | chemist flask, water
Edition Plágium2000, Liget Galéria, Budapest, 2008. december

patikaüveg és a beléje zárt meleg víz mint kétféle entitás összességében olyan áttetsző, steril objektumot eredményezett, amelynek a természetébe való külső beavatkozás kizárt, magától alakul, mint valamiféle metafizikus sors-szimbolika. Ez a metafora még erősen kötődik a metafizikus költészet világértelmezéséhez, de maga a tárgy már az élet és művészet összekapcsolására törekvő fluxus terméke.
Beszélgetés Szentjóby Tamással. Hangszalagra vette Beke László 1971. március 11-én. Közölve In: Jelenlét. Szógettó. Az ELTE BTK irodalmi-művészeti folyóirata, 1989/1-2. (14-15). 255-262.

“A puszta létezés állandó presszió alatt van, a valóság pressziója alatt” – mondja Szentjóby, majd így folytatja: “A Hűlő víz persze – remélem – nemcsak tragikumról való információjával hat, hanem a puszta automatikus és kényszerű változással is, mintegy a szemlélet olyan irányba fordítása, amely irány lényegtelennek látszik a hétköznapi élet súlyosabb presszióiban, de azért azt hiszem, ez kényszerű változás, ez az, hogy úgy mondjam, alábbhagyás, azaz intezivitás csökkenés, a hűlés eleve tragikus.” Szentjóby mondja 1971-ben: http://exindex.hu/print.php?l=hu&page=3&id=773

“Bare existence is under constant pressure, under the pressure of reality,” says Szentjóby, to continue thus: “Of course, the impact of Cooling Water – I hope – is due not only to the information it conveys about the tragic, but also to the automatic and destined change it embodies. It turns the approach in a direction that seems insignificant under the graver pressures of everyday life, but I still do believe that this destined change, this, so to say, abatement, decreasing intensity or cooling, is tragic as it is.” Szentjóby talking in 1971: http://exindex.hu/print.php?l=en&page=3&id=773

Hülő viz

Forrás: http://www.c3.hu/collection/koncept/images/stauby.html

*

A Hűlő víz – ahogy Peternák Miklós fölhívja rá a figyelmet – a Plágium 2000 kutatásai, vagy Szentjóby saját interpretációja révén csak az általuk készített 2008-as multiplika idején válik fluxus objektté, pontosabban a fluxus gondolkodás explicit produktumává.

Forrás: Kürti Emese: Ezoterikus avantgárd. A koncept/konceptuális paradigma

*

Hülő viz

Forrás: http://www.utikalauz.hu/magyarorszag/hazajaro/Pecs-2006.html

Link: Csehszlovák rádió 1968, StAuby

Reklámkolbász

In Uncategorized on november 16, 2008 at 6:40 du.

Reklámkolbász

Gosztola Kitti, 2008

(Adwurst)

fotó: Halasi Dóra

Gosztola Kitti: Reklám különlegességek, installáció, Metrobiennálé, P60, 2008

“Munkámban a reklámot fogyasztási cikként értelmezem. Hirdetéseket konzerválok, szórólapokból készítek kolbászt, tésztát, különféle „élelmiszereket”. A reklám magává a termék anyagává válik, önmagát hirdeti, az élelmiszer funkciója megsemmisül.”

forrás: http://www.artpool.hu/2008/Metro/Gosztola.html

Első multiplika show, Liget Galéria, 2008

Link: Irodalomkolbász, Dieter Roth

Sakkbefőtt

In Uncategorized on november 10, 2008 at 11:17 de.

Sakkbefőtt, 1967

Altorjay Gábor: Sakkbefőtt, 1967

(Preserved Chess)

Fözzön be egy készlet sakkot!

Link: http://artpool.hu/Fluxus/3×4/Altorjay_sakkbefott.html

Absolute Fluxus Year

In Uncategorized on november 4, 2008 at 5:13 du.

Fluxus pálinka

Galántai György

forrás/ source: http://www.artpool.hu/lehetetlen/real-kiall/nevek/galantai_palinka.html

Első multiplika show, Liget Galéria, 2008

Irodalomkolbász

In Uncategorized on november 4, 2008 at 4:58 du.

Irodalomkolbász

Dieter Roth, 1961

(Literaturwurst)

Képforrás / Image source: Vischer, Thedora – Bernadette Walter (eds.): Roth Time. A Dieter Roth Retrospective,
The Museum of Modern Art, New York – Lars Mller Publishers, Baden, Switzerland, 2003.

De mielôtt rátérnénk Dieter Roth munkásságára, talán nem árt tisztázni, hogy mit is értünk multiplikán. A multiplikát ugyanazokban az években találták ki és valósították meg, mint a mûvészkönyvet. A szó eredetileg nem annyira kétdimenziós, több példányban kinyomtatott mûvészeti alkotásokat, mint inkább háromdimenziós tárgyakat jelölt, mindenekelôtt olcsó, mûanyagból vagy más korszerû anyagból több példányban készített szobrokat, melyek újbóli elôállítása nem okoz nehézséget. A multiplikák hatvanas évekbeli feltûnését részben ugyanazzal a demokratikus szellemmel lehet magyarázni, mint a könyvmûvészet megjelenését, részben pedig a nyilvánvaló fogyasztói igénnyel. Rövid népszerûségük már a hetvenes években elenyészett. Ma már világos, hogy a könyvek jelentik a multiplika-mûvészet leghatékonyabb formáját.

Dieter Roth egyaránt foglalkozott tárgy- és nyomtatott multiplikák készítésével. A könyv-formával való kísérletei során jutott el a könyv tárgyként való felfogásához. AzIrodalomhurka (Literaturwurst, 1961) címû mû például – hurkabélbe töltött, vízzel és zselatinnal vagy disznózsírral összekevert, és megfûszerezett újságpapír – évekkel késôbb mint multiplika került újrakiadásra.

forrás: http://www.artpool.hu/bookwork/Phillpot/Roth.html

nagyobb kép / bigger image: http://neb64.wordpress.com/2008/06/21/halbzeit-wurst/

Intuíció

In Uncategorized on november 4, 2008 at 4:33 du.

intuition box

Joseph Beuys, 1968

(Intuition)

Fa doboz aljába ceruzával leírva az „Intuíció” szó két vízszintes aláhúzással; a felső vonal mindkét végén rövid függőleges vonal, az alsó vonalnak csak a jobb oldali végén van egy függőleges vonal.

Wooden box (30,5 x 21 x 5,8 cm) with on the inside bottom written in pencil the word ‘Intuition’ with two horizontal ‘under-linings’; the top line has on each side a small vertical line, while the bottom line just has a vertical line on the right hand side.

Source: http://www.oto-housebooks.com/VICE-Versand.html

Bigger image: http://www.te-finearts.com/galerie.php?gid=6

———–

A megmerevedett művészeti és gondolkodási sémák szükséges kérdőre vonásának olyan látszólag művészietlen objektek is lehetnek a nélkülözhetetlen kiváltó mozzanatai, mint az 1968-as “Intuícióláda”(28), és ezek aztán pompás kiegészítésüket lelik az olyan, közönséges levelezőlapokra írt lapidáris mondatokban, mint hogy “Én úgyis a térdemmel gondolkodom”. (…) Intuícióra van szükség ahhoz, hogy a kicsi, üres képdobozból szellemi tartalmat hozzunk ki. Ha interpretálni (értelmezni) akarunk egy műalkotást, nem lesz elég az egyoldalúan a ráció által determinált gondolkodás, melyet világos logikai lépésekben hajtunk végre, hanem szükségünk lesz egy intuitív mozzanatra is, mely kiszámíthatatlan és megkövetelhetetlen, és közvetlenül következik be, feltéve, hogy valamennyi érzékünkkel intenzíven összpontosítunk a kép alakjára.

Forrás: Matthias Bunge: Joseph Beuys. Plasztikai gondolkodás
In: Válogatott magyar nyelvű Beuys bibliográfia